Niech zajaśnieje Twoje OBLICZE nad Twym sługą: wybaw mnie w swej łaskawości! PS 31,17
Niech zajaśnieje Twoje OBLICZE nad Twym sługą: wybaw mnie w swej łaskawości! PS 31,17

Modlitwa Papieża Benedykta XVI

Modlitwa do Boskiego Oblicza, którą napisał sam papież Benedykt XVI po wizycie w sanktuarium w Manoppello i spotkaniu z siostrą Blandiną Paschalis Schlömer w 2006 roku. 

Nowenna do Boskiego Oblicza

Wezwanie

Najświętsze i najmilsze Oblicze naszego chwalebnego Pana, z głębokim skupieniem ducha, u stóp tego ołtarza, na którym jesteś wystawione dla naszych oczu, pragniemy ofiarować Ci tę koronkę naszej czci i naszych uczuć w tej świętej nowennie. Przyjmij to nasze nabożeństwo, napełnij nas wszelkimi łaskami, rozpal Twoją świętą miłością nasze serca, uświęć nasze dusze, aby mogły być Ci miłe i drogie nasze modlitwy. Amen.

Dzień 1

Upadając z czułością i korząc się w Twojej obecności, uwielbiamy Cię, Najświętsze Oblicze Umiłowane naszego kochanego Pana. Współczujemy Twemu okrutnemu cierpieniu, gdy w Ogrodzie Oliwnym pociłeś się krwią i otrzymałeś zdradliwy pocałunek Judasza. Błagamy Cię, przez zasługi Twojej niezłomnej miłości i cierpliwości, abyś udzielił nam doskonałego żalu za nasze grzechy, których wspomnienie powodowało krwawy pot, i znoszone zniewagi zdrajcy, co było obrazem dla nas nieszczęsnych, którzy tyle razy Cię zdradziliśmy.

Litania do Czcigodnego Oblicza

 

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Czcigodne Oblicze Jezusa, które ukazujesz nam Ojca, zmiłuj się nad nami.

Czcigodne Oblicze Jezusa, jaśniejące jaki słońce,

Czcigodne Oblicze Jezusa, zwierciadło cnót wszelkich,

Czcigodne Oblicze Jezusa, obsypywane pocałunkami Maryi i Józefa,

Czcigodne Oblicze Jezusa, któremu cześć oddawali pasterze i mędrcy,

Czcigodne Oblicze Jezusa, przemienione na górze Tabor;

Czcigodne Oblicze Jezusa, pełne dobroci wobec Magdaleny,

Czcigodne Oblicze Jezusa, płaczące nad Łazarzem,

Czcigodne Oblicze Jezusa, pochylające się ku ziemi w Getsemanii,

Czcigodne Oblicze Jezusa, zdradzone pocałunkami Judasza,

Czcigodne Oblicze Jezusa, cierniem ukoronowane,

Czcigodne Oblicze Jezusa, uderzane rękami bezbożnych,

Czcigodne Oblicze Jezusa, oplute przez oprawców,

Czcigodne Oblicze Jezusa, przebaczające grzesznikom,

Czcigodne Oblicze Jezusa, przywracające zdrowie chorym,

Czcigodne Oblicze Jezusa, które odeszło do chwały niebios,

Czcigodne Oblicze Jezusa, oczekiwane przez Patriarchów,

Czcigodne Oblicze Jezusa, zapowiadane przez Proroków,

Czcigodne Oblicze Jezusa, podziwiane przez Apostołów,

Czcigodne Oblicze Jezusa, umacniające Męczenników,

Czcigodne Oblicze Jezusa, darzone szacunkiem przez prawdziwych chrześcijan,

Czcigodne Oblicze Jezusa, umiłowane przez święte dziewice,

Czcigodne Oblicze Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,

Czcigodne Oblicze Jezusa, chwało świętych aniołów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Panie, zwróć ku nam Twą błogą twarz.

Napełnij nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Boże, Ty zechciałeś zostawić odciśniętą pamiątkę Twego Obrazu, abyśmy zostali oświeceni światłem Twojego oblicza. Przez zasługi Twego Krzyża i Męki spraw, abyśmy oddając Twemu Obliczu cześć na ziemi, zasłużyli z radością i wiarą na oglądanie Go, kiedy przyjdzie jako nasz sędzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zakończenie

O najczulsze i najłaskawsze Oblicze naszego Jezusa, przyjmij te nasze wyrazy czci i gorące zobowiązania i spraw, abyśmy dzięki składanej Ci tak szczerej daninie, wolni od wszelkich duchowych i doczesnych zamętów w tym życiu, po śmierci mogli Cię na wieki błogosławić i uwielbiać z aniołami w raju. Amen.

Dzień 2

Uwielbiamy Cię, Najukochańsze i Drogocenne Oblicze naszego umiłowanego Jezusa, i współczujemy Twojemu niepojętemu cierpieniu, gdy w domu Annasza zostałeś przez podłego sługę mocno spoliczkowany i poraniony. Oh! Jaki odczuwamy smutek na myśl, że tylekroć poprzez haniebne działania wyrządziliśmy Ci tak straszną i nieludzką zniewagę. Prosimy Cię pokornie o przebaczenie, błagając Cię, Najświętsze Oblicze, o udzielenie nam siły, aby w przyszłości unikać jakiegokolwiek obrażania Ciebie.

Dzień 3

Najświętsze Oblicze naszego Ukochanego Jezusa, któreś w domu Kajfasza było pokryte i znieważone potokiem plwocin i uderzeń pięścią, uwielbiamy Cię. Ah! Ukochane Oblicze, pragnienie i wesele aniołów, jesteśmy winni tak wielu zniewag wyrządzonych Tobie. Żydzi uprzedzili i wykonali haniebne intencje i żądze naszego serca. O, Święte Oblicze, Oblicze najgodniejsze wszelkiej czci i miłości, prosimy Cię o miłosierdzie ze łzami w oczach i przyrzekamy, Drogi Jezu, z pomocą Twej najświętszej łaski, nigdy już nie popełniać podobnych występków.

Dzień 4

Uwielbiamy Cię, czcigodne i najświętsze Oblicze naszego Pana, i współczujemy Twemu intensywnemu i powtarzającemu się cierpieniu, gdy Żydzi, namawiani przez szatana, wyrywali Ci włosy z głowy i brody ze złością i zaciekłością. O! Dozwól nam jeszcze korzystać, dzięki Twej dobroci, z owoców tylu gorzkich osamotnień i tylu Twoich gorzkich cierpień. Błagamy Cię o to gorąco, o Najświętsze Oblicze, z nadzieją, że wysłuchasz naszych wspólnych modlitw.

Dzień 5

Uwielbiamy Cię, Oblicze jaśniejące Syna Bożego, któreś zostało pokryte haniebnym płótnem przez przewrotne ręce. O najpiękniejsze pogodne Oblicze Pana weselącego niebo i ziemię, jakże poważne było Twoje zmieszanie. O niewinne Oczy najczystsze, w ten sposób spłaciłeś ciekawość i wyuzdanie naszych winnych oczu. Drogi nasz Jezu, spoglądaj zawsze na nasze dusze oczami miłosierdzia, ani nie ukrywaj nigdy przed nami Twojego Boskiego światła. Spraw, aby nasze oczy nie obrażały Cię nieskromnymi spojrzeniami i aby zamykały się na widok wszelkich rzeczy doczesnych i spoglądały zawsze w niebo.

Dzień 6

Najświętsze i umiłowane Oblicze naszego Pana, współczujemy Ci w tym zmieszaniu i cierpieniu, które znosiłeś, gdy w każdym sądzie raniły Twój słuch hałasy tylu głosów domagające się Twojej śmierci. Zastanówmy się, czy w głosie krzyczących Żydów nie było także nas. Żałujemy tego. Pragniemy na przyszłość używać naszego języka tylko do składania Ci dziękczynienia, błogosławienia i uwielbienia Cię; pragniemy naprawić tak dumny nadmiar okrucieństwa. Uświęć, o Panie, nasze usta, abyśmy w każdej chwili i w każdym miejscu mogli Cię zawsze błogosławić i dziękować Ci.

Dzień 7

Uwielbiamy Cię, Święte Oblicze naszego najukochańszego Odkupiciela, ukoronowanego bardzo ostrymi cierniami. O wspaniałe Czoło Króla chwały, wiemy dość dobrze, że tamta korona cierniowa była okrutnym dziełem naszych zuchwałych sądów, naszych butnych, nieczystych i mściwych myśli. Wyznajemy to i prosimy Cię pokornie o przebaczenie. O piękne Czoło, z którego spływają tak obfite strumienie krwi, spraw, by jej kropla spłynęła na nasze serca, aby zostały oczyszczone z wszelkiego plugastwa. Kochany nasz Jezu, naśladując Cię, pragniemy ukoronować się, już nie różami, symbolami doczesnych przyjemności, ale jedynie cierniami.

Dzień 8

Uwielbiamy Cię, najświętsze Oblicze naszego Jezusa, któreś na kalwaryjskiej drodze męki było z najwyższym okrucieństwem splamione pyłem i błotem. Odczuwamy szczery i niewypowiedziany ból, że znosiłeś takie zniewagi; i aby wynagrodzić, o Panie w jakiś sposób tak gorzkie urągania, poświęcamy Ci wszystkie akty szacunku, czci i uwielbienia. Równocześnie prosimy Cię, o strapione Oblicze naszego Jezusa, abyś zechciało ukazywać się nam zawsze pogodne, jaśniejące i uśmiechnięte i usunąć z naszych dusz ciemności grzechu, aby zawsze były czyste w Twojej obecności.

Dzień 9

Uwielbiamy Cię, najdroższe Oblicze naszego Jezusa i wysławiając Cię, współczujemy Ci we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w tym, które znosiłeś, gdy byłeś napojony octem i gorzką żółcią. O Usta, prawdziwe źródło wszelkiej słodyczy, ten gorzki napój zgotowały Ci wszelkie bluźnierstwa, oszczerstwa, fałszywe argumentacje i wiele innych wielkich grzechów. Rozważając to, jakże żywy niepokój i cierpienie odczuwamy. O Boskie i czcigodne Usta, które będziecie musiały pewnego dnia wydać na nas ostatni wyrok w prawdziwych słowach: Ach! Prosimy Was, abyście raczyły otworzyć się wówczas, aby nas zaprosić łaskawie do Waszego błogosławionego królestwa.

Modlitwa do Świętego Oblicza

O Jezu, który przez Twą okrutną mękę stałeś się hańbą ludzką i mężem boleści, ja czczę Twoje Boskie Oblicze, z którego promieniowały piękno i słodkość Boskości, a które teraz dla mnie stało się jakby obliczem trędowatego! Lecz ja rozpoznaję pod tymi zniekształconymi rysami Twoją nieskończoną miłość i niszczy mnie pragnienie, by kochać Cię i byś był kochany przez wszystkich ludzi. Łzy, które płyną z taką obfitością z Twoich oczu, wydają mi się cennymi perłami, których zbieranie jest mi drogie, aby ich nieskończoną wartością wykupić dusze biednych grzeszników. O Jezu, którego czcigodne Oblicze porywa moje serce, proszę Cię odciśnij we mnie Twoje Boskie podobieństwo i rozpal mnie Twoją miłością, abym mógł dojść do kontemplacji w niebie Twojego chwalebnego Oblicza. Amen.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)