O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne OBLICZE, abyśmy doznali zbawienia. PS 80,4
O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne OBLICZE, abyśmy doznali zbawienia. PS 80,4

ZAPROSISZ NAS?

Prowadzimy multimedialną prezentację o Boskim Obliczu z Manoppello i o odkryciu jakiego dokonała s. Blandina Paschalis Schlömer. To dzięki niej wiemy, że jest to Chusta przedstawiająca Zmartwychwstałego Jezusa. 

Przywozimy ze sobą wykonywane przez nas kopie wizerunków, które można wtedy na miejscu nabyć.

Jeśli chcesz aby Twoja wspólnota, parafia lub inna grupa poznała Boskie Oblicze z Manoppello – skontaktuj się z nami. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości a przede wszystkim zainteresowania zorganizowaniem takiego spotkania lub serii spotkań tym bardziej zapraszamy do dialogu.

Jesteśmy elastyczni co do formy takiego wydarzenia 😊

Możemy spotkać się w kościele lub salce a nawet w domu jeśli będzie to najlepsza opcja dla danej grupy.

Nasza prezentacja polega na wykładzie opartym na slajdach, zdjęciach i krótkich filmach a kończy się adoracją. Czas trwania to około 1,5h. 

Dysponujemy ekranem, projektorem i systemem nagłaśniającym.

NIEKTÓRE WYDARZENIA UWIECZNILIŚMY NA ZDJĘCIACH: